Mindfulness som stressreduceringsprogram på din arbetsplats

Hur kan du förbättra din hälsa och arbetsprestation med mindfulness?

Idag har de flesta arbetstagare inte ett linjärt, förutsägbart och tryggt arbetsliv. En mer förändringsbenägen och gränslös arbetsmiljö ställer andra krav på individen där gränsen mellan arbete och privatliv mer och mer suddas ut. Den bakomliggande orsakerna till det stora intresset för mindfulness och att vi att vi lever i en tid som tycks längta efter en samlad metod som brett kan implementeras är troligen multipla. En av anledningarna kan vara samhället idag har ett högt tempo och att de generella kraven upplevs har ökat för individen. Under bara en generationstid har arbetsvillkoren ändrats radikalt. Mindfulness är inte bara meditation det är en kognitiv mental träningsform som hjälper dig se klarare på livet och dess olika situationer. En central process i mindfulness fortkortas SOAS:

 

S                    Stanna upp -                  du ger dig själv en stund att koppla in och stanna till

O                   Observera -                    du observerar utan att värdera dina tankar och känslor

A                   Acceptans -                    du släpper in alla tankar/känslor, ger utrymme för dem    

S                    Släppa taget -                du släpper taget om de tankar och känslor som ej har en funktion för dig just nu

 

Mindfulness behöver inte vara så komplicerat eller tidskrävande. En kort övning under din arbetsdag kan göra mirakel för din psykiska hälsa och stressnivå. 5 minuter räcker!

 

Inom mindfulness är andningen central. Vår andning är alltid här och nu, den kan inte vara i framtiden eller älta om gårdagen. Andningen är på det sättet ett kraftfullt verktyg som hjälper dig kasta ankar till nuet.

 

Mindfulness som begrepp brukar översättas som ”medveten närvaro” och betraktas som ett meditativt förhållningssätt till allt som sker. Definitionen på mindfulness är:

”En icke värderande observation av konstant ström av både yttre och inre stimuli, när de uppstår”. En mentalträningsform där du övar dig på att ta din uppmärksamhet till nuet utan att värdera allt som sker hela tiden[1].

 

Mindfulness som kliniskt terapiverktyg och stresshanteringsprogram har de senaste åren fått en mycket stor genomslagskraft i västvärlden. Förekomsten av evidensbaserad forskning som stödjer att mindfulness är effektivt inom en rad olika kliniska diagnoser såsom t. ex depression, utmattningssymptom och ångest har ökat på det allmänna intresset.

 

En del av mindfulness teorier och koncept faller utanför den evidensbaserade informationen och kan då räknas som en speciell livsfilosofi. En hel del studier menar att den medvetna närvaron har sitt ursprung från buddismen och dess livsfilosofi vars främsta syfte är att ha kontakt med nuet. Men ännu oftare blir mindfulness inte kopplat till buddism mer än att mindfulnessmeditation har sitt ursprung från buddistisk tradition och nu har importerats samt omvandlats till ett stressreduktionsprogram[2]

 

Mindfulness som stressreduceringsprogram på din arbetsplats

De kurser som Öresund Synergy kan erbjuda dig är baserade på MBSR(mindfulnessbased stressreduction).

MBSR är ett erkänt och evidensbaserat program som kan utformas i olika former beroende på din arbetsplats önskemål.

Kurserna innehåller föreläsningar om medveten närvaro, meditation och KBT (kognitiv beteendeterapi). Du får både teori och praktiska verktyg med dig. Kurserna kan hållas både i grupp eller som individuell coaching. Du får gemensamt med Öresund Synergy psykolog och mindfulnessinstruktör närma dig dina tanke/beteendemönster, hinder/möjligheter och pröva på effektiva meditationsverktyg som passar just dig och din organisation.