Øresund Synergy - How to implement

Det finns behov för nya former av arbetsorganisationer för att utveckla verksamheters innovativa (kreativitet och anpassningsförmåga) kapacitet för att nå framgång under alltmer komplexa ekonomiska omständigheter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Öresund Synergy hjälper verksamheter att internt nå nyskapande strukturer för arbetsprocesser och att skapa nya kontaktytor utanför organisationen samt att skapa nya mål och värderingar för organisationen som helhet - som nu står inför alltmer krävande lokala, globala och miljömässiga utmaningar.

Öresund Synergy hjälper medarbetare via en positiv utveckling av verksamhetens hälsoklimat och via nya kommunikationsstrukturer samt via personlig arbets/hälsorelaterad rådgivning.

Tzatziki-workshop