Tzatziki Workshop

Tzatziki workshop bygger på experimentellt lärande från Tzatziki spelet - fokuserat på Din organisation och följs av en diskussion omkring hur din organisation kan utvecklas och gå vidare.

 

1. Tzatziki spelet utspelar sig i din organisations lokaler - med format anpassar efter er typ av kundbas.
2. Uppföljande diskussion - leds av Öresunds Synergys expertgrupp där olika arbets/organisationmetoders resultat jämförs med din organisations medlemmar på
person/organisation och kundnivå.
3. Mindre grupp duskussioner - leds av Öresunds Synergys medlare. Vad händer på mitt jobb? Vad händer i vår organisation? Vad är bra? Vad är problematiskt? Lokala erfarenheter och personliga reaktioner möts.
4. Förslag på att hitta möjliga lösningar eller handlingsplaner med Öresund Synergys utbildningsmetoder och verktyg. Denna samverkan sker på ett brett område: individuell stresshantering och beteende, kund/organisation dialoger, organisations analyser och redesign av organisation (hela gruppen).
5. Grupp diskussion (hela gruppen).
Hitta gemensamma teman för din organisation:
          - Nåbara drömscenarior
          - Möjliga efterföljande steg
          - Priotering