reglab scenekonference

Reglab scenekonference

 Öresund Synergy är ett kompetensnätverk bestående av duktiga industriellpsykologer, sociologer och forskare

med årtionden av erfarenhet inom human och effektiv arbetsmiljö/organisationsdesign

i Danmark, Sverige Belgien og US - med avsikt att främja innovation, medarbetartrivsel och hälsa inom organisationer.

Samtidigt är vi inom Öresund Synergy världsledande inom organisations och hälsoforskning samt inom utvecklingen av verktyg för att kunna hantera förändringsprocesser.

Vi är ett aktivt globalt nätverk, och vi skapar nytänkande organisationsdesign.