reglab scenekonference

Vi er et kompetence-netværk og videns tænketank bestående af dygtige erhvervspsykologer, sociologer og forskere med årtiers erfaring

– fra både Danmark, Sverige, Belgien og US - inden for humant og effektivt design af arbejdsmiljø og arbejdsorganisation

– med henblik på både at fremme innovation, medarbejdertrivsel og -sundhed i organisationen og hos de ansatte

Samtidig er vi i ØresundSynergy blandt verdens førende inden for organisations- og sundhedsforskning samt inden for udvikling af værktøjer til at håndtere forandringsprocesser.

Vi har et aktivt globalt netværk og herfra indhentes stort erfaringsgrundlag og samtidig skaber vi skaber nytænkende organisationsdesign