Tzatziki-workshop

Øresund Synergy - How to implement

Der er brug for nye former for arbejdsorganisation til at udvikle virksomhedens innovative (kreative og tilpasningsdygtige) kapacitet for at få succes under de mere og mere komplekse økonomiske omstændigheder og at sikre medarbejdernes sundhed og trivsel under disse komplekse omstændigheder.

Øresund Synergy hjælper virksomheder til at opnå nyskabende strukturer for arbejdsprocesser internt i organisationen og nye kontaktflader uden for organisationen samt til at skabe nye mål og værdier for organisationen som helhed – som står over for mere og mere krævende lokale, globale og miljømæssige udfordringer. Øresund Synergy hjælper medarbejdere via en positiv udvikling af virksomhedens sundhedsklima og nye kommunikationsstrukturer samt via personlig arbejds- og sundhedsrelateret rådgivning.