Tzatziki Workshop

Øresund Synergy tilbyder en workshop, der arbejder med erfaringerne fra den interaktive træning - Tzatziki-gamet – med fokus på netop din organisation – og med efterfølgende debat omkring din organisations videre mulige tiltag.

1. Tzatziki gamet på din arbejdsplads – tilpasset din organisation/afdeling og klienter/kunder

2. Debriefing og debat der ledes af Øresund Synergy’s ekspertgruppe – her sammenlignes resultater af de forskellige arbejdsorganisationsmetoder

For person – for organisation – for klinter/kunder

3. Debat i mindre grupper der ledes af Øresund Synergy’s facilitatorer. Hvad sker der på mit arbejde? Hvad sker der i min organisation? Hvad er godt? Hvad er et problem? Lokale og personlige reaktioner samles.

4. Forslag til mulige løsninger / planer for handling. Med Øresund Synergy’s træningsmetoder og redskaber finder vi det tema, der skal arbejdes med i denne workshop, så det er tilpasset jeres behov. Vi kan vælge at arbejde med alt fra person niveau - stress coping og kommunikations- og mentale teknikker - til organisations niveau - klient/organisation dialoger, organisationsanalyse og organisations re-design.

5. Plenum debat: Kan vi finde et fælles tema for din organisation:

- Gennemførlig utopi

- Mulige løsninger og konkrete beslutninger samt handlingsplaner.

- Prioritering